Professional Family Photographer North Wales and Chester Schools

PTA FAMILY NIGHT AT YSGOL TREMEIRCHION, DENBIGHSHIRE

NOSON TEULU PTA YN YSGOL TREMEIRCHION, SIRDDINBYCH

On Wednesday 6th December, we offered families at Ysgol Tremeirchion the opportunity to have a professional photoshoot whilst raising money for the schools PTA. As this was quite a last minute idea and people were unsure of what to expect, we are extremely happy to announce that we raised a whopping £200!!!

We had so much fun and it was lovely getting to know families and creating some stunning portraits that I’m sure will be treasured for many years. Here are some of the photos from the evening…

Ar nos Fercher Rhagfyr y 6ed, cafodd teuluoedd Ysgol Tremeirchion y cyfle i godi arian  tuag at y Cymdeithas Rhieni ac Athrawon wrth gael lluniau proffesiynol. Er fod hyn wedi ei drefnu’n fyr rybydd, rydym yn falch iawn o gyhoeddi fe godwyd £200!!!

Roedd hi’n noson hwyl lle gawson ni’r cyfle i ddod i nabod teuluoedd a chymryd lluniau bendigedig. Dyma rhai lluniau o’r noson…

 

chester newborn photographer north walesBoth myself and the school staff would like to say a big THANK YOU to everyone that supported this fabulous event.

Diolch, Rachel x